Poslanstvo podjetja

Smo priznani proizvajalec kakovostnih izdelkov iz plastičnih mas.

 

Vizija

Svoj položaj priznanega in kakovostnega proizvajalca izdelkov iz plastičnih mas želimo utrditi in povečati tako na domačem, kot na evropskem trgu in s tem postati prepoznan regijski ponudnik. Našim zahtevnim naročnikom bomo še naprej dobavljali izdelke v dogovorjenih rokih, za dogovorjeno ceno in dosegali (ali celo presegali) njihove zahteve za kakovost. Vse to v načinu poslovanja, ki bo v bodoče za doseganje ciljev temeljilo na mehanizmih in zahtevah mednarodnega standarda ISO 9001:2008.

 

Politika kakovosti

  • stalen razvoj in izboljšave pri vseh ključnih poslovnih procesih podjetja, ki omogočajo uresničevanje poslanstva in doseganja vizije,
  • proizvodnja kakovostnih izdelkov na sodobnih brizgalnih strojih pod nadzorovanimi pogoji in s stalnim nadzorom kakovosti,
  • postati zanesljiv partner novim kupcem (tudi z vključevanjem v njihove razvojne cikle in osvajanjem tehnologije izdelave),
  • finančno uspešno poslovanje,
  • zagotavljanje maksimalne zmogljivosti delovnih procesov s pomočjo energetsko učinkovite najsodobnejše tehnološke opreme,
  • z aktivnostmi, prilagoditvami in občutkom za sočloveka, skrbeti za zadovoljstvo zaposlenih.
  • delež dobička nameniti tudi družbeni odgovornosti.